บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ท่องเที่ยวล้านนา จ.ลำพูน (ตอนที่ 6)

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 - 15:06 น.
AA 22

     วันก่อน คิดวางแผน   ว่าจะไปเที่ยว วัดพระพุทธบาทตากผ้า หรือชาวบ้านเมืองลำพูน ในที่นี้  มักจะเรียกสั้นๆว่า พระบาท ตากผ้า...      โดยเฉพาะ  ใน จ.ลำพูนนี้        จัดว่า เป็นจังหวัดที่มีพระพุทธบาท มากที่สุด..  

     ยกตัวอย่าง วัดพระพุทธบาท ในจ.ลำพูน   ได้แก่ พระบาทห้วยต้ม  และพระบาทตากผ้า   เป็นต้น.   โดยพระบาทตากผ้า    ซึ่งการเดินทาง ในเส้นทางนี้   จะอยู่ไม่ไกล จากตัวเมืองลำพูนมากนัก  รัศมี ประมาณ  20-30 กิโลเมตร  

     ส่วน พระบาทห้วต้มนั้น  จะไปทางอ.ลี้ จ.ลำพูน  ซึ่งไกลเกือบ 100 กิโลเมตร    โดยทั้ง 2 วัดนี้  ท่านสามารถเดินทางที่คิวรถป่าซาง(คันสีฟ้า) หรือคิวรถลี้(คันสีขาวครีม)ก็ได้คับ  โดยคิวรถเหล่านี้ ใกล้กับตลาดหนองดอกในเมืองลำพูน       สาธยายมาตั้งเยอะ   แต่แล้ว ผมก็เปลีี่ยนใจ  ไม่ไปเที่ยว 555.  (เพราะเงินในกระเป๋า มันมีน้อยเต็มทนคับ ฮา)


     ตั้งใจว่า วันนี้จะนั่งรถนำเที่ยว ภายในจังหวัดตัวเมืองหริภุญชัย ในราคา 50 บาท    เหตุผล ที่ผู้เขียนเที่ยวในลักษณะแบบนี้        จะสามารถเก็บเกี่ยวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ประวัติการสร้างวัดบริวาร ของพระจามเทวี ได้เกือบทั้งหมด  ในระยะเวลาอันสั้น.    แต่แผน 2 นี้   ก็ผิดพลาดอีก    เพราะรถนำเที่ยวนี้ ทั้งรอบเช้า(9.30 น.) และรอบบ่าย(13.30 น.)    จองเต็มหมดแล้วคับ 555.

รถรางนำเที่ยว ที่ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย
รถรางนำเที่ยว ที่ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย


     ส่วนแผน 3 นี้       ผมเลยเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยว  มาดูข้อมูลชุมชนเมืองโบราณพันปี   ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชน แห่งนี้

พิพิธภัณฑ์ชุมชน   จ.ลำพูน
พิพิธภัณฑ์ชุมชน จ.ลำพูน

      

       ที่นี้  สามารถบอกเรื่องราวในอดีต เกี่ยวกับประวัติวัดพระธาตุหริภุญชัยได้ดีพอสมควร ทั้งชุมชนพื้นที่ข้างเคียง เช่น ชาวยอง  และวัดศรีบุญเรือง   เป็นต้น.

      นอกจากนั้น   ยังพูดถึงภูมิปัญญาในการสร้างบ้านแบบโบราณ เช่น ภาคเหนือ จะสร้างบ้านแบบกันลมหนาว  ภาคใต้สร้างบ้านแบบกันฝน และยกพื้นต่ำ    ส่วนอิสาน สร้างบ้านริมโขงใกล้แหล่งน้ำ คล้ายภาคกลาง แต่จะยกพื้นสูง  เป็นต้น     รวมถึงความรู้ทางปัญญา  ในการใช้ดินเหนียว สร้างสรรค์ความเชื่อ ความศรัทธา ผ่านงานทางศาสนาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความปราณีต และละเอียดละออ  เช่น คนโทน้ำ แจกัน  และการทำพระเครื่อง   เป็นต้น.

ตัวอย่างวัตถุรูปธรรม บริเวณอนุเสาวรีย์จามเทวี
ตัวอย่างวัตถุรูปธรรม บริเวณอนุเสาวรีย์จามเทวี


ตัววอย่างวัตถุธรรม รูปแจกันดอกไม้ทิพย์  ที่วัดพระธาตุห้าดวง.
ตัววอย่างวัตถุธรรม รูปแจกันดอกไม้ทิพย์ ที่วัดพระธาตุห้าดวง.      และวันนี้ โชคดี  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน (เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของภาคเหนือ) เปิดในวันที่ 1 มค. 63     ผู้เขียน  จึงได้เปิดโลกทัศน์ เกี่ยวกับการศึกษาเมืองในเครือข่าย ของเมืองหริภุญชัย ในสมัยโบราณ.


     จึงควรศึกษาเรียนรู้ ในแต่ละยุคสมัย  ให้เข้าใจได้     ดังนี้.

     1. ศิลปะ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

     

     พื้นดินถิ่นฐาน ก่อนเมืองหริภุญชัย     ได้กล่าวถึงว่า บ้านวังไฮ     เป็นแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์  โดยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำกวง เป็นลำน้ำสาขาของแม่ปิง   ได้พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ มีการฝังศพในลักษณะเหยียดยาว   พบว่า มีเครื่องประดับ  เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธต่างๆที่ทำจากสำริด  รวมทั้งลูกปัดหินสี ที่มีการนำเข้าจากชุมชนภายนอก..

รูป ลักษณะการฝังศพของมนุษย์ ในสมัยโบราณ
รูป ลักษณะการฝังศพของมนุษย์ ในสมัยโบราณ


ลักษณะการวางสิ่งของ กับศพโครงกระดูก
ลักษณะการวางสิ่งของ กับศพโครงกระดูกคัดลอก URL แล้ว

ท่องเที่ยวล้านนา จ.ลำพูน (ตอนที่ 6)