บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ท่องเที่ยวล้านนา จ.ลำพูน (ตอนที่ 8)

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 - 14:43 น.
AA 10

     ในสถานที่  ที่เรียกว่า พิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่จ.ลำพูน แห่งนี้  จะอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  จ.ลำพูน..

พิพิธภัณฑ์ชุมชน  จ.ลำพูน
พิพิธภัณฑ์ชุมชน จ.ลำพูน


      มีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ที่เป็นวัดนี้  นั่นคือ ภูมิปัญญาในการใช้ดินเหนียว ในพื้นที่แห่งนี้   เพื่อสร้างสรรค์พระเครื่อง..


      ดังข้อมูล  ที่มีเรื่องราวเหล่านี้.

คุณสมบัติดินเหนียวดินเผา  ของจ.ลำพูน
คุณสมบัติดินเหนียวดินเผา ของจ.ลำพูน


     ตามตำนานในอดีต พระจามเทวี   ได้สร้างพระเครื่องประจำทิศต่างๆ   ไว้ดังนี้.


      1. ประจำทิศตะวันตก    ได้แก่  พระรอดหลวง (และพระลบ)

      2. ประจำทิศเหนือ   ได้แก่  พระคง

     3. ประจำทิศใต้    ได้แก่  พระเลี่ยง

     4. ประจำทิศตะวันออก   ได้แก่  พระเปิม.

     ส๋วนพระศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผู้เขียน  ได้สันนิษฐานว่า น่าจะอยู่ตรงกลาง  ที่มีพระเครื่องล้อมรอบประจำทิศนั้น    น่าจะเป็น พระสิกขี..


     ตัวอย่าง ภาพรูปพระเครื่องสกุลลำพูน  ชนิดดินเผาแบบต่างๆ   มีดังนี้.

พระรอด  (วัดมหาวัน)
พระรอด (วัดมหาวัน)


พระคง  (วัดพระคงฤาษี)
พระคง (วัดพระคงฤาษี)


พระเครื่อง (พระบาง)
พระเครื่อง (พระบาง)


พระเครื่อง (พระลือ)
พระเครื่อง (พระลือ)


พระเครื่อง (พระสิบสอง)
พระเครื่อง (พระสิบสอง)


พระเครื่อง  (พระสิบแปด)
พระเครื่อง (พระสิบแปด)


    


คัดลอก URL แล้ว

ท่องเที่ยวล้านนา จ.ลำพูน (ตอนที่ 8)