บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ประวัติ "พระแก้วมรกต" (ตอนที่ 1)

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 - 22:55 น.
AA 7

       พระแก้วมรกต   ได้สร้างขึ้น ประมาณปี พศ. 500  โดยพระนาคเสนเถระ วัดอโศการาม ในประเทศอินเดีย  เป็นผู้สร้าง ตามคติที่มีความเชื่อว่า ศาสนา จะรุ่งเรืองได้ด้วยแบบจำลองพระพุทธเจ้า

        แนวคิดของการสร้างพระพุทธรูปนี้  จะไม่สร้างด้วยทอง หรือเงิน ที่มีค่า  เพราะอาจเสี่ยงต่อการลักขโมยของโจรใจบาปได้  จึงสร้างด้วยแก้วหินแทน ซึ่งหินนี้ มีลักษณะเป็นหินสีเขียวมรกต (ตอนแรก กล่าวว่า เป็นเทวดาสร้าง   ต่อมาได้พบว่า เป็นช่างลาวแถบเมืองเชียงแสน เป็นผู้สร้างพระพุทธรูปนี้)         หลังจากสร้างเสร็จแล้ว  ได้นำพระแก้วมรกตไปบูชา ที่เมืองปาตลีบุตร นานกว่า 800 ปี (ในสมัยพระเจ้าสิริธรรมกิตติ)  และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปในอีกหลายเมือง  ได้แก่ กัมพูชา  และไทย เช่น กรุงศรีอยุธยา  ละโว้  และเมืองกำแพงเพชร


          ช่วงปลายปี 1979   ในสมัยพระเจ้ากือนา (พระมหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา  ได้พบพระแก้ว) กษัตริย์ราชวงศ์ล้านนา  ซึ่งได้ค้นพบ ที่เจดีย์ใหญ่  ณ เมืองเชียงราย   แห่งหนึ่ง..

   


  


บทความอัพเดทล่าสุด

คัดลอก URL แล้ว

ประวัติ "พระแก้วมรกต" (ตอนที่ 1)