บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

สิ่งแวดล้อมที่ดีและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ต่อมนุษย์

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 20:44 น.
AA 2
       สุชาติ เทาทอง (2545 : 34) ได้อธิบายผลการวิจัย เกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์ไว้ว่า  มนุษย์ สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด จากจักษุสัมผัส ถึงร้อยละ 75 การได้ยินร้อยละ 15 การชิมร้อยละ 3 และการดมกลิ่น ร้อยละ 2.


        จากการพัฒนาจากสังคมชนบท เป็นสังคมเมือง  ได้ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์  ได้แก่  สีสันที่สว่าง  เสียงดัง(ภาษาหยาบคาย)  และกลิ่นเหม็น  โดยสามารถกล่าวถึงละเอียดได้   ดังนี้


       1)  แสงและสี   จัดว่ามีผลกระทบต่อสมองโดยตรง

           มนุษย์   จัดว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่อาศัยแสงอาทิตย์ในการดำรงชีวิต  ดังที่ชาวอินเดียแดง มักเรียกมนุษย์ว่า เป็น  "บุตรพระอาทิตย์"   ซึ่งแสงอาทิตย์นั้น จัดว่ามีความจำเป็นต่อการสั่งการของสมองและการปรับสมดุลให้แก่ฮอร์โมนต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆ  โดยหมายความรวมถึงร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรมด้วย

           ปัจจุบัน   ข้อเสีย..

       2) เสียง   มีผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจ


       3) การสัมผัส   มีผลกระทบต่อการพัฒนาการทางสมองของเด็กทารก


       4) การชิม(รสชาติ)   มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้


       5) การดมกลิ่น(กลิ่น)   มีผลกระทบต่อความทรงจำในวัยเด็ก มีผลต่อความหวาดกลัว และมีผลต่อ

            การนอนหลับ
บทความอัพเดทล่าสุด

คัดลอก URL แล้ว

สิ่งแวดล้อมที่ดีและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ต่อมนุษย์